Category Archives: Brexit

21 Nov

”Get Ready for Brexit” Campaign Launches in Cyprus

”Get Ready for Brexit” Campaign Launches in Cyprus negotiate its departure from the EU as well as trade agreements with it non-EU countries and blocs at the same time. A question arises whether it is possible at all bearing in mind the provisional two-year period according to the Treaty on European Union. As a consequence,

Read More
31 Oct

Co Brexit oznacza dla światowej gospodarki i relacji z USA?

Co Brexit oznacza dla światowej gospodarki i relacji z USA? To również dalsze pogorszenie stanu naszych finansów publicznych. Właśnie pobiliśmy rekord w szybkości przyrostu naszego długu – od początku tego roku zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 47 miliardów złotych i wynosi teraz 881 mld złotych (więcej niż przed zagarnięciem pieniędzy z OFE przez PO w celu zmniejszenia zadłużenia). Bez silnego sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii zadanie to stanie

Read More
15 Feb

Konsekwencje brexitu dla polskiej gospodarki. Poradnik dla przedsiębiorców

Konsekwencje brexitu dla polskiej gospodarki. Poradnik dla przedsiębiorców Choć niektóre z propozycji Camerona (tj. większe zaangażowanie parlamentów narodowych w proces decyzyjny czy wypracowanie mechanizmów zabezpieczających interesy państw niebędących w strefie euro) miały szansę na uzyskanie poparcia przynajmniej niektórych państw członkowskich UE, to deklaracja zorganizowania referendum została potraktowana przez pozostałe państwa UE jako szantaż i przekreśliła

Read More